Informacja - przerwa techniczna

 Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM*

 
1. Dane zamówienia:

  -      

       
  Numer KRS: np.0001111111  
       
       
1. OZNACZENIE PODMIOTU ZBIOROWEGO
.
 Nazwa podmiotu: np. Planetoida sp. z o.o.  
.
2. SIEDZIBA PODMIOTU ZBIOROWEGO
.
 Siedziba podmiotu: np. ul. Północna 5, 02-650 Warszawa  
       
3. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o podmiocie zbiorowym
 
   
  postępowanie informacyjne (standardowy dokument wymagany do potwierdzenia niekaralności podmiotu)
       
  postępowanie przetargowe (dokument wymagany do przetargu)
        Ustawa - Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.
  Koncesja na sprzedaz paliw ciekłych OPC (Udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi)
        Koncesja na sprzedaż paliw
  Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów - posiadacz odpadów
        Ustawa o Odpadach - przestępstwa przeciwko środowisku
  Pozwolenie dla prowadzącego instalację oraz wytwarzanie odpadów
        Ustawa o Ochronie Środowiska - przestępstwa przeciwko środowisku.
 
        

4.

Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym:
       
   

5.

Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym
     
   
 
 

   2. Usługi dodatkowe:    
 
 

 

  Apostille / legalizacja dokumentu w MSZ  123 zł  (cena nie obejmuje opłat w ambasadzie jeśli wogóle dotyczą)

  Dokument będzie wykorzystywany w kraju:   np. Hiszpania, Włochy, Słowacja

  Tłumaczenie przysięgłe dokumentu na jęz. angielski 110 zł

  Skan dokumentu na e-mail w PDF   0 zł
 
 
     
   3. Rodzaj przesyłki:    
   
 
    list ekonomiczny   4,40 zł       
    list priorytetowy   5,20 zł       
    list polecony   7,40 zł       
    list polecony priorytetowy   10,60 zł       
    Przesyłka kurierska 24,00 zł .      
    Poczta Polska wysyłka za granicę - list polecony priorytetowy  20,00 zł       
    Wysyłka tylko skanu dokumentu na adres e-mail bez wysyłania przesyłki z oryginałem  0,00 zł        
           
    (określić dostępność pod wskazanym adresem np. 8.00-16.00 - dotyczy tylko przesyłek kurierskich)      
 

  Wartość zamówienia: (obliczna automatycznie w zależności od wybranych opcji !)


   Cena zaświadczenia (zł): 

   Koszt usług dodatkowych (zł): 

   Koszt przesyłki (zł): 

_______________________________________

   Do zapłaty (zł): 

 
     
  4. Dane Zamawiającego i adres wysyłki:  
  *
Sposób rozliczenia: firma (Faktura VAT) osoba prywatna
.
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy: *
Ulica: *   nr:  *   lokal:  *
Kod pocztowy: *  miejscowość:  *
Numer NIP:
Imię i Nazwisko do kontaktu: *
Telefon do kontaktu: *
Adres e-mail: *
 
Adres wysyłki:

 Taki sam jak dane Zamawiajacego     inny:


Uwagi do zamówienia:
 

   

  Akceptuję regulamin usług serwisu internetowego.  

  Chcę, aby usługa została rozpoczęta niezwłocznie, skutkuje to utratą prawa do odstąpienia od umowy ze  względu, iż jest to zamówienie na dokument sądowy przygotowywany wg. specyfikacji zamawiającego. 

.

.

* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione !
* Wpisywane dane powinny być zgodne z dowodem osobistym !