Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE
(Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub karalności osoby)

1. Dane zamówienia:

 


  Numer PESEL:
* (np. 73082122221)
 
       
1.  Nazwisko rodowe * (np. Kowalska, Kowalski) - po ojcu lub mężu  
2.  Nazwisko: * (np. Kowalska, Kowalski) - obecne nazwisko  
3.  Imiona: * (np. Paweł, Iwona)  
4.  Imię ojca: * (np. Janusz)  
5.  Imię matki: * (np. Monika)  
6.  Data urodzenia: * (np. 01.10.1968)  
7.  Nazwisko rodowe matki: * (np. Nowak)  
8.  Miejsce urodzenia: * (np. Poznań)  
9.  Obywatelstwo: * (np. Polskie)  
10.  Miejsce zamieszkania: * (np. ul. Prosta 1, 00-500 Warszawa)  
       
11. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie:
   
  standardowe (dokument wymagany do pracy)
  postępowanie przetargowe (dokument wymagany do przetargu)
        Art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.
  Koncesja na obrót paliwami ciekłymi
        Udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi
  działalność w transporcie - (przewozy - licencja transportowa)
        Art. 5 i Art.6 Ustawy o transporcie drogowym
  licencja na taksówki - (przewóz osób)
        Art. 5c Transport drogowy osób - licencja na taksówki
  praca jako Nauczyciel- (karta nauczyciela)
        Art. 10 Ustawy - Karta Nauczyciela
  zatrudnienie pracownika samorządowego
        Kandydat na pracownika samorządowego
  wychowawca formy wypoczynku dzieci i młodzieży
        Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży
  praca jako trener lub instruktor sportu
        Kandydat na trenera lub instruktora sportu
  wykonywanie pracy lub świadczenie usług w żłobku
        Kandydat na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
  praca jako ławnik sądowy
        Kandydat na stanowisko ławnika sądowego
  Działalność jako pośrednik kredytowy
        Zezwolenie na prowadzenie pośrednictwa kredytowego zgodnie z art. 49
  Zezwolenie na udzielanie kredytów - sprzedaży ratalnej
        Zezwolenie na udzielenie kredytów - zakupy na raty zgodnie z art. 52
  Działalność jako agent ubezpieczeniowy
        Zezwolenie na prowadzenie pośrednictwa ubezpieczeniowego
  Działalność rachunkowo-księgowa oraz ubezpieczeniowa - (rachunkowość, ubezpieczenia, kantory)
        Niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.
  Wpis do ewidencji instruktorów
  Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów - posiadacz odpadów
        Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (dla wspólnika, prokurenta, członka zarządu, rady nadzorczej posiadacza odpadów)
  Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów - posiadacz odpadów
        Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)
  Pozwolenie dla prowadzącego instalację i wytwarzanie odpadów
        Ustawa o ochronie środowiska - pozwolenie dla osoby fizycznej, członka zarządu - informcja o przestępstwach przeciwko środowisku)
  do uzyskania wizy, obytwatelstwa
        Dokument wymagany do uzyskania wizy, obywatelstwa (pełny zakres danych - informacja z Kartoteki Karnej oraz Kartoteki osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym).
       

12.

Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:
       
Kartoteka Karna (standardowa)
Kartoteka Nieletnich (osoby niepełnoletnie)
Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym
Kartoteka Karna i Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym
Wszystkie kartoteki KRK

13.

Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie
     
   
 
2. Opcje dodatkowe:

Apostille / legalizacja dokumentu w MSZ - 123 zł

 Dokument będzie wykorzystywany w kraju:  np. Hiszpania, Włochy, Słowacja

Tłumaczenie przysięgłe dokumentu na jęz. angielski - 110 zł

  Skan dokumentu na e-mail w PDF - 0 zł
 
 
   3. Rodzaj przesyłki:   
   
 
    List ekonomiczny 4,40 zł (wysyłka oryginału + skan na e-mail)      
    List priorytetowy 5,20 zł (wysyłka oryginału + skan na e-mail)      
    List polecony - 4,80 zł (wysyłka oryginału + skan na e-mail)      
    List polecony priorytetowy - 10,60 zł (wysyłka oryginału + skan na e-mail)      
    Przesyłka kurierska - krajowa 24,00 zł (wysyłka oryginału + skan na e-mail) .      
    List za granicę - list polecony priorytetowy - 20,00 zł (wysylka oryginalu + skan na e-mail)      
    Wysyłka tylko skanu dokumentu na adres e-mail bez wysyłania przesyłki z oryginałem  0,00 zł        
    List polecony - 0,00 zł /opcja tylko dla Nauczycieli przy wyborze - praca jako Nauczyciel/        
           
    (określić dostępność pod wskazanym adresem np. 8.00-16.00 - dotyczy tylko przesyłek kurierskich)      
 

  Wartość zamówienia  (obliczana automatycznie od wybranych opcji !)


   Cena zaświadczenia (zł): 

   Koszt usług dodatkowych (zł): 

   Koszt przesyłki (zł): 

_______________________________________

   Do zapłaty (zł): 

 
     
4. Dane Zamawiającego i adres wysyłki:  
 
Sposób rozliczenia: osoba prywatna firma (Faktura VAT)
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy: *
Ulica:    nr:  *   lokal:  *
Kod pocztowy:   miejscowość:  *
Numer NIP:
Imię i Nazwisko do kontaktu: *
Telefon do kontaktu: *
Adres e-mail: *
 
Adres wysyłki:

 Taki sam jak dane Zamawiającego     inny:


Uwagi do zamówienia:
 

   

  Akceptuję regulamin serwisu internetowego.  

  Chcę, aby usługa została rozpoczęta niezwłocznie, wiem, że nie otrzymam zwrotu poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy gdyż jest to dokument sądowy. 

.

.

* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione !
* Wpisywane dane powinny być zgodne z dowodem osobistym !
tagi: zaświadczenie o niekaralności, KRK, zaświadczenie z KRK, zapytanie o udzielenie informacji o osobie, świadectwo niekaralnosci, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Zaświadczenie o niekaralności przez Internet z dostawą na wskazany adres. Wypełnij formularz zamówienia za zaświadczenie z KRK on-line i otrzymaj dokument listownie lub kurierem. Zaświadczenie KRK dla osoby lub firmy do przetargu, koncesji, transportu, urzędu, nauczyciela. Dokumenty z KRK Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Białystok, Rzeszów, Olsztyn, Bielsko BIała, Zielona Góra, Toruń, Szczecin, Lublin, Przemyśl, Koszalin, Płock, Jelenia Góra, Radom, Kielce, Biała Podlaska.