Informacja - przerwa techniczna

Formularz zamówieniaWydruk Wydruk
 

 
 

 
 
 
Dane zamówienia: Wybierz zaświadczenie - określ ilość sztuk oraz wpisz numer Regon lub PESEL Zaświadczenie o wpisie /braku wpisu przedmiotu DW-2 (samochodu, maszyny)
    w Rejestrze Zastawów - 60,00 zł

      szt. (wpisz ilość zaświadczeń)
     

Zaświadczenie zawiera informację o określonym przedmiocie, czy jest wpisany w rejestrze zastawów np. samochodu na podstawie numeru nadwozia. Zaświadczenie wydaje się na podstawie podanego poniżej numerów REGON lub PESEL identyfikujących Firmę lub Osobę Prywatną oraz danych identyfikujących przedmiot czyli numer numer VIN nadwozia pojazdu, numer fabryczny maszyny itp.

 firma:  (Numer Regon)       
 osoba prywatna:
  (Numer PESEL)

Regon / PESEL (właściciela przedmiotu)


 (w przypadku firmy wpisać Regon, dla osoby prywatnej PESEL)

 

Wybierz rodzaj sprawdzanego przedmiotu:Nazwa przedmiotu zastawu:    


Przepisz z powyższej listy lub wpisz nazwę przedmiotu określonych wg. posiadanych dokumentów (np. samochód osobowy, przyczepa, maszyna produkcyjna, zapasy, itp.)


Cecha przedmiotu zastawu: (nr identyfikacyjny nadwozia VIN/ nr fabryczny itp.)    


Dla przedmiotów (POJAZDY) wpisać numer VIN nadwozia/podwozia z dowodu rejestracyjnego (np. WVW45UODC4646778).
Dla przedmiotów (MASZYNY I URZĄDZENIA) wpisać NUMER FABRYCZNY (np. SM532457).
Dla przedmiotów (ZBIÓR RZECZY RUCHOMYCH) wpisać (np. BRAK).
Dla przedmiotów (PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) wpisać wartość akcji, obligacji i serii (np. Seria E 30.0000 ZŁ).


 
     
Rodzaj wysyłki:    
 

 
list zwykły ekonomiczny - 6,20 zł
list zwykły priorytetowy - 7,60 zł
list polecony ekonomiczny - 10,00 zł
list polecony priorytetowy - 13.00 zł
 Przesyłka kurierska - 26,00 zł
Wysyłka tylko skanu dokumentu na e-mail w PDF bez wysyłania przesyłki z oryginałem - 0,00 zł
 
  - dodatkowo zamawiam skan dokumentu na e-mail - 0,00 zł
 

Preferowane godziny dostarczenia przesyłki kurierskiej np. 8.00-11.00. 

jak wypełnić formularz -

 


Wartość zamówienia: (obliczana automatycznie od wybranych opcji !)

Koszt odpisów (zł):

Koszty dodatkowe (zł):

Koszt wysyłki (zł):

_______________________________

Do zapłaty (zł):

 
   
  Dane do faktury (dane Zamawiającego):
 
  Nazwa firmy/Imię i nazwisko:
  Ulica:  nr:   lokal: 
  Kod pocztowy:   miejscowość: 
  NIP: wpisać tylko w przypadku firmy !
  Imię i Nazwisko do kontaktu:
  Telefon do kontaktu:
  Adres e-mail:
     
  Adres wysyłki: (wypełnić gdy jest inny adres dostawy)
 
 Taki sam jak dane Zamawiającego    
inny:


   

jak wypełnić formularz -

Uwagi do zamówienia:

 

   

  Akceptuję Regulamin korzystania z serwisu internetowego.

  Chcę, aby usługa została rozpoczęta niezwłocznie, wiem, że nie otrzymam zwrotu poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy gdyż jest to dokument sądowy.