Formularz zamówienia Wydruk  Wydruk
 
 
  1. Dane Zamówienia:  

 
 
 Ustalenie Numeru Księgi Wieczystej 35 zł  

Na podstawie poniższych danych nieruchomości:  
 
   
Ulica nieruchomości lub numer działki:  
   

np. Piłsudskiego 2 m. 3 lub działka 15/4 z numerem obrębu
 
   
Miejscowość i gmina położenia nieruchomości:  
   

np. Karwia gmina Władysławowo
 
 
 
  W przypadku gdy nie będziemy mogli ustalić numeru księgi wieczystej
wpłata zwracana jest na rachunek bankowy !


Dotyczy nieruchomości własnościowych - budynków, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych własnościowych,
nieruchomości gruntowych - działek, gruntów. 
W przypadku lokali spółdzielczych, jeśli nie została założona odrębna księga wieczysta na dany
lokal mieszkalny - podajemy numer księgi wieczystej budynku identyfikującego nieruchomość.
 
 
     
  2. Dane Zamawiającego:  
 
Wydruk Sposób rozliczenia: osoba prywatna firma
.
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy:
Ulica:    nr:  * lokal: 
Kod pocztowy:  
Miejscowość:
Numer NIP (tylko firmy):
Imię i Nazwisko do kontaktu:
Telefon do kontaktu:
Adres e-mail:
Uwagi do zamówienia:

  Akceptuję Regulamin korzystania z serwisu internetowego.
 

Automatycznie po złożeniu zamówienia na e-mail podany w formularzu przychodzi potwierdzenie ze szczegółami