Formularz zamówienia Wydruk
Przygotowanie elektronicznego wniosku
o wpis do Księgi Wieczystej


1. Dane zamówienia:

 


  Numer Księgi Wieczystej:
* (np. KR1P/00033333/1)
 
       
Ulica nieruchomości:
* (np. ul. Północna 5/45)
 
Miejscowość:

* (np. Kraków)
 
Wydział Ksiąg Wieczystych:

* (np. Wydział Ksiąg Wieczystych Kraków Podgórze)
 


Rodzaj wpisu w księdze wieczystej:


   
  (HIPOTEKA) - Wpis w dziale IV Księgi Wieczystej
 
wpis Hipoteki
 
wykreślenie Hipoteki
 
zmiana Hipoteki
 
  (WŁASNOŚĆ) - Wpis w dziale II Księgi Wieczystej np. spadkobiercy
 
wpis Spadkobiercy
 
zmiana nazwiska właściciela nieruchomości
 
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
 
  (ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ)
 
założenie Księgi Wieczystej dla lokalu spółdzielczego

_______________________________________

   Do zapłaty (zł): 

 
     
4. Dane Zamawiającego i adres wysyłki:  
 

Sposób rozliczenia: osoba prywatna firma (Faktura VAT)
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy: *
Ulica:    nr:  *   lokal:  *
Kod pocztowy:   miejscowość:  *
Numer NIP:
Imię i Nazwisko do kontaktu: *
Telefon do kontaktu: *
Adres e-mail: *
 
Adres do korespondencji:

 Taki sam jak dane Zamawiającego    
inny:


Uwagi do zamówienia:
 

   

  Akceptuję Regulamin korzystania z serwisu internetowego.

.

.

* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione !