Informacja - przerwa techniczna

 Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk  Formularz zamówienia Wydruk

Formularz zgłoszeniowy:

  -      

       
  Numer KRS: np.0001111111  
       
       
1. OZNACZENIE PODMIOTU ZBIOROWEGO
.
 Nazwa podmiotu: np. Planetoida sp. z o.o.  
.
2. SIEDZIBA PODMIOTU ZBIOROWEGO
.
 Siedziba podmiotu: np. ul. Północna 5, 02-650 Warszawa  
       
3. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o podmiocie zbiorowym
 
   
  postępowanie informacyjne (standardowy dokument wymagany do potwierdzenia niekaralności podmiotu)
       
  postępowanie przetargowe (dokument wymagany do przetargu)
        Ustawa - Prawo Zamówień Publicznych
  Koncesja na sprzedaz paliw ciekłych OPC (Udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi)
        Koncesja na sprzedaż paliw
  Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów - posiadacz odpadów
        Ustawa o Odpadach - przestępstwa przeciwko środowisku
  Pozwolenie dla prowadzącego instalację
        Ustawa o Ochronie Środowiska - przestępstwa przeciwko środowisku.
 
        

4.

Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym:
       
   

5.

Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym
     
   
 
 

   2. Usługi dodatkowe:    
 
 

 

  Apostille / legalizacja dokumentu w MSZ  123 zł  (cena nie obejmuje opłat w ambasadzie jeśli wogóle dotyczą)

  Dokument będzie wykorzystywany w kraju:   np. Hiszpania, Włochy, Słowacja

  Tłumaczenie przysięgłe dokumentu na jęz. angielski 110 zł

  Skan dokumentu na e-mail w PDF  - 0 zł
 
 
     
   3. Rodzaj przesyłki:    
   
 
    list zwykły ekonomiczny - 6,20 zł (wysyłka oryginału + skan na e-mail)      
    list zwykły priorytetowy - 7,40 zł (wysyłka oryginału + skan na e-mail)      
    list polecony - 10,00 zł (wysyłka oryginału + skan na e-mail)      
    list polecony priorytetowy - 13,00 zł (wysyłka oryginału + skan na e-mail)      
    Przesyłka kurierska - 26,00 zł .dostawa w 24-48h (wysyłka oryginału + skan na e-mail)      
    wysyłka za granicę - list polecony priorytetowy - 40,00 zł (wysyłka oryginału + skan na e-mail)      
    Wysyłka tylko skanu dokumentu na adres e-mail bez wysyłania przesyłki z oryginałem - 0,00 zł        
           
 

   Wartość zamówienia  _____________________________________


   Cena zaświadczenia (zł): 

.

   Koszt usług dodatkowych (zł): 

   Koszt przesyłki (zł): 

_______________________________________

   Do zapłaty (zł): 

 
     
  4. Dane Zamawiającego i adres wysyłki:  
  *
Sposób rozliczenia: firma (Faktura VAT) osoba prywatna
.
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy: *
Ulica: *   nr:  *   lokal: *
Kod pocztowy: *  miejscowość:  *
Numer NIP:
Imię i Nazwisko do kontaktu: *
Telefon do kontaktu: *
Adres e-mail: *
 
Adres wysyłki:

 Taki sam jak dane Zamawiajacego     inny:


Uwagi do zamówienia:
 

   

  Akceptuję Regulamin - warunki korzystania z serwisu internetowego.

  Chcę, aby usługa została rozpoczęta niezwłocznie, wiem, że nie otrzymam zwrotu poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy gdyż jest to dokument sądowy. 

.

.

* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione !
* Wpisywane dane powinny być zgodne z dowodem osobistym !