Informacja - przerwa techniczna

Formularz zamówieniaWydrukFormularz zamówieniaWydrukFormularz zamówieniaWydruk
 

 
 

 
 
 
Formularz zgłoszeniowy: (Wybierz ilość, kraj przeznaczenia oraz rodzaj dokumentu) Apostille / Legalizacja dokumentu przez MSZ - 150 zł

      szt. (wpisz ilość dokumentów)
     

Apostille / Legalizacja dokumentu może być zastosowana tylko dla dokumentów wydanych w Polsce w formie papierowej z pieczęciami. Akty notarialne muszę być dodatkowo poświadczone pieczęcią przez Sąd Okręgowy.

Kraj wykorzystywania dokumentu: 


 (np. Włochy, Rosja, Chiny, Unia Europejska itp.)


Rodzaj dokumentu: 


 (np. odpis aktu urodzenia, zaświadczenie z KRK, Odpis z KRS, Tłumaczenie przysięgłe, Akt notarialny, Dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły, paszport itp.) w przypadku kilku różnych dokumentów należy wpisać każdy dokument po przecinku. 

Przykładowa lista dokumentów: 
     
Rodzaj wysyłki:    
 

 
list polecony priorytetowy (krajowy) - 13,00 zł
list polecony priorytetowy (zagranica) - 40,00 zł
 Przesyłka kurierska (krajowa) - 26,00 zł
 
     
Opcje dodatkowe:    

 Usługa Ekspress - 100 zł (realizacja 1-2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów)
 Skan zalegalizowanego dokumentu na e-mail - 0,00 zł
 
 


Wartość zamówienia: (obliczana automatycznie od wybranych opcji !)

Koszt Apostille (zł):

Koszty dodatkowe (zł):

Koszt wysyłki (zł):

_______________________________

Do zapłaty (zł):

 
   
  Dane do faktury (dane Zamawiającego):
 
  Nazwa firmy/Imię i nazwisko:
  Ulica:  nr:   lokal: 
  Kod pocztowy:   miejscowość: 
  NIP: wpisać tylko w przypadku firmy !
  Imię i Nazwisko do kontaktu:
  Telefon do kontaktu:
  Adres e-mail:
     
  Adres wysyłki: (wypełnić gdy jest inny adres dostawy)
 
 Taki sam jak dane Zamawiającego    
inny:


   

jak wypełnić formularz -

Uwagi do zamówienia:

 

   


 Akceptuję Regulamin korzystania z serwisu internetowego.

 Chcę, aby usługa została rozpoczęta niezwłocznie, wiem, że nie otrzymam zwrotu poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy gdyż jest to dokument przygotowywany na zlecenie. Zobowiązuję się do przesłania oryginału dokumentów przeznaczonych do legalizacji na wskazany adres.